home-11
ข่าว

ทุกลีกห้ามโอนสิทธิ์ทีม หากขัดระเบียบงดเงินหนุน หนักสุดเรียกเงินคืน
Update : 20/01/2018 00:48:35 น.
By : เลขาเดย์
สมาคมออกประกาศ เรื่องเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ ไปยังผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก แนะให้ทำเรื่องหุ้นส่วนบริษัทให้ถูกต้อง และไม่ขัดต่อระเบียบ ส.บอล

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการโอนสิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันในรายการไทยลีก 1 ไทยลีก 2 ไทยลีก 3 ไทยลีก 4 และไทยลีก 5 ซึ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไทยลีก จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ทั้งที่บางครั้งผู้รับโอนสิทธิ์ก็หาใช่สมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไม่ หรือเป็นสมาชิกแต่ก็หามีสิทธิ์ส่งทีมเข้าทำการแข่งขันในลีกนั้นไม่ แล้วเกิดปัญหาขัดแย้งกันระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน ในเรื่องผลประโยชน์ที่พึงได้รับอันนำไปสู่การแตกสามัคคีในหมู่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ขัดต่อวัตถุประสงค์ข้อ 3.9 แห่งข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สร้างความยุ่งยากให้กับการบริหารกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ ทั้งในด้านการเงินการบัญชีตลอดจนการจัดการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

 

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าสิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และคุณสมบัติของสมาชิกเป็นสาระสำคัญของการเป็นสมาชิกจึงไม่อาจโอนความเป็นสมาชิกให้แก่กันได้ หากบุคคลใดประสงค์จะได้สิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขันรายการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ จัดหรือมอบหมายให้ผู้ใดจัด ผู้นั้นต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน เท่านั้น หากมีการโอนสิทธิ์ในการส่งทีมเข้าทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการใดโดยขัดต่อระเบียบข้อบังคับดังกล่าวมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ จะไม่อนุญาตให้ทีมฟุตบอลของสมาชิกรายนั้นเข้าทำการแข่งขันหรือหากได้ทำการแข่งขันไปแล้ว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ จะดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท โดยเคร่งครัด และจะงดจ่ายเงินสนับสนุนแก่สมาชิกในทันทีหรือหากได้จ่ายไปโดยผิดหลงเนื่องจากการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าทำการแข่งขัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ จะได้ดำเนินการเรียกเงินสนับสนุนคืนจากสมาชิกต่อไป

 

อนึ่ง สมาชิกหรือบุคคลหรือนิติบุคคลรายใด ประสงค์จะเข้าดำเนินการหรือกำกับควบคุมดูแลหรือทำทีมฟุตบอลหรือเข้าเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลของสมาชิกรายใด ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท เท่านั้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดในการเข้าร่วมการแข่งขันตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันที่สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประทศไทยฯ ได้อนุมัติให้ใช้บังคับแล้ว

 

ประกาศ วันที่ 19 มกราคม 2561

 

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

Top news

OFFICIAL : บังกิจเผยเหตุ ดิเอโก กลับลำโยกซบนักรบอโยธยานาทีท้าย
เกษมบัณฑิต รวบคู่แนวรุกอดีตแข้งสุโขทัย
หนุ่ยเบิ้ลสั่งลา โคราชปลดล็อกแซงดับเชียงราย
พะยูนพิฆาตซิว ริคาร์ดินโญ่ มิดฟิลด์บราซิเลี่ยน
เฮลั่นทะเลหลวง! สุโขทัยฮึดดับราชบุรี 3-2