home-11
ข่าว

ส.บอล เปิดมอบเงินสนับสนุน 4 ลีก รวม 128 ล.
Update : 04/07/2018 16:45:34 น.
By : นายชะมด
สโมสรฟุตบอลไทย 4 ลีกติดต่อรับเงินสนับสนุน งวด 2 จากสมาคมฟุตบอลฯ ได้นับแต่บัดนี้

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเตรียมมอบเงินสนับสนุน งวดที่ 2 ประจำฤดูกาล 2561 แก่สโมสรสมาชิก ในระดับ ไทยลีก 1,ไทยลีก 2, ไทยลีก 3 และ ไทยลีก 4 รวมทั้งหมด 128,583,000 บาท แบ่งตามระดับ ดังนี้

 

สโมสรระดับ ไทยลีก 1 จำนวน 18 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 5 ล้านบาท จากเงินสนับสนุนตลอดฤดูกาลทั้งหมด 20 ล้านบาท

สโมสรฟุตบอลในศึก ไทยลีก 2 มี 15 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 750,000 บาท จากเงินสนับสนุนตลอดฤดูกาลทั้งหมด 3 ล้านบาท

สโมสรฟุตบอลในระดับ ไทยลีก 3 มี 28 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 250,000 บาท จากเงินสนับสนุนตลอดฤดูกาลทั้งหมด 1 ล้านบาท พร้อมเงินสนับสนุนค่าเดินทางรวมทั้งสิ้น 5,316,000 บาท

ส่วนระดับไทยลีก 4 มีจำนวน 48 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนงวดที่ 2 สโมสรละ 250,000 บาท จากเงินสนับสนุนตลอดฤดูกาลทั้งหมด 1 ล้านบาท พร้อมเงินสนับสนุนค่าเดินทางรวมทั้งสิ้น 3,017,000 บาท

 

สโมสรสมาชิกสามารถเดินทางมารับเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชั้น 2 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7179 ต่อ 129

 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัทฯ) และสำเนาบัตรประชาชนของประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการ 1 ท่าน

2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มารับด้วยตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และประทับตราบริษัท

3. หนังสือจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพที่ออกโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

4. หลักฐานยืนยันการชำระเงินค่าปรับ ฤดูกาล 2561 (ในกรณีค้างชำระจะต้องดำเนินการชำระค่าปรับให้เสร็จสิ้นก่อน)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

6. จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า” ครั้งที่ 2/2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 099 3 0000 65069 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน

7. ในส่วนของสโมสรในไทยลีก 3 และไทยลีก 4 ที่เดินทางมารับเงินค่าเดินทาง ให้จัดเตรียมเอกสารตั้งแต่ข้อ 1-5 เพิ่มอีก 1 ชุด พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อออกให้กับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุในใบเสร็จว่า “เงินสนับสนุนค่าเดินทางแบบให้เปล่า” งวดที่ 2/2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 099 3 0000 65069 โดยให้ลงวันที่ที่มารับเงินสนับสนุน

Top news

OFFICIAL : บิ๊กต้นเผย ไดกีเต้ บินด่วนช่วยบ้านค่ายลุย ชปล. กร้าวดวลจันท์ยก 4 ต้อง 3 แต้ม
แบนเปาวิวรรธน์ เมินแจกแดงปกรณ์ เกมท่าเรือเจ๊าชัยนาท
OFFICIAL: คราวนี้ไม่เหมือนเดิม! บิ๊กต้อมมั่นจงอางฉก 3 แต้มกลับรัง
ปธ.ไก่พิฆาต แย้มเก็บแข้งนอกลุยต่อวางเป้าปีหน้าถึงเวลาเลื่อนชั้น
OFFICIAL : โค้ชโป้งโวเซนทอร์ไม่กลัวใคร หวังสานต่อผลงานลุ้นซิวชัยที่หัวหิน